Kampaania “RAHA TAGASI”

1.Bestline OÜ tarbijamäng “Ühele ostjale kardinate raha tagasi” (edaspidi kampaania) toimub ajavahemikus 04.04.2022 kuni 30.04.2022. Kampaania korraldajaks on Bestline OÜ (edaspidi korraldaja), Külma 42, 10618 Tallinn, Harjumaa, registrikood: 12406724.

2. Kampaania auhinnaks on raha tagastamine sooritatud ostu eest.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada ost e-poest www.ekardinad.ee.

5. Ostu sooritamisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

6. Kampaania lõpus 02.05.2022 loositakse kõikide reeglitele vastavalt ostu sooritanud isikute vahel välja auhind ehk ühele ostjale raha tagasi.

7. Võitja nimi avaldatakse internetis hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval.

Kodulehel: https://ekardinad.ee/kampaania-raha-tagasi/

Facebook´is: https://www.facebook.com/eKardinad.ee/

Instagram´is: https://www.instagram.com/ekardinad.ee/

Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul pärast võitja avalikustamist.

8. Võitjale saadetakse teade e-maili või teel või võetakse ühendust telefoni teel. Auhind kantakse üle võitja pangakontole hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast ühenduse võtmist.

9. Juhul, kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, samuti juhul, kui võitjaga ei ole hiljemalt kahe nädala jooksul alates internetis võitja nime avalikustamist kontakti saadud, on korraldajal õigus jätta auhind üle andmata või valida teine võitja.

10.Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

11.Kampaanias ei või osaleda Bestline OÜ töötajad ja perekonnaliikmed.

12. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

13.Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanialehe mittetöötamine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril, millega registreeruti), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

14.Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejaid meedia vahendusel.

15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja poolt määratud kampaania läbiviijale märksõnaga “Raha tagasi” kampaania Bestline OÜ, Külma 42, Tallinn, 10618 või e-mailil info@ekardinad.ee

 

Kampaania on meil lõppenud ning õnnelik võitja on Ott, kelle e-poe tellimise nr. on #163544. Palju, palju õnne!🎉